Política Lingüística

Per a Esquerra Unida és fonamental que es respecten els drets lingüístics de totes les persones, també de qui té el valencià com a llengua materna.

Una llengua que gaudeix de l’estatus d’oficialitat a el País Valencià exactament al mateix nivell que el castellà, i no obstant açò no gaudeix de la mateixa presència en molts àmbits socials. És per açò que l’administració pública ha de protegir-la, defensar-la i recolzar-la, perquè la llengua configura el pensament, la forma que tenim com a societat d’entendre el nostre entorn, i no podem perdre la riquesa que ens aporta la concepció del món dels valencianoparlants.

Perquè en EUPV respectem els drets lingüístics de totes les persones, la regidora Clara Rodríguez empra amb normalitat el valencià i el castellà en les seues intervencions públiques i en les sessions plenàries. Com a edil de Cultura, ha procurat que el valencià no falte cap mes en la programació municipal. Per la seua banda el regidor Juan Ramón Martín, que és d’Extremadura, s’ha preocupat en els anys que porta vivint a Sant Joan d’aprendre valencià per a entendre perfectament el que llig o escolta, encara que de moment no s’anima a parlar.

Més formació i més subvencions

Fa poc més d’un any i mig Clara Rodríguez es va posar al capdavant de la regidoria de Política Lingüística. Aquesta àrea tampoc disposa de personal tècnic, així que de nou hem hagut de redoblar esforços i encarregar-nos de tasques administratives i de gestió, demostrant una vegada més la gran capacitat de govern i treball d’Esquerra Unida.

En aquest temps hem organitzat més cursos dels nivells que depenen d’aquesta àrea, C1 i C2, que són els més demandats. Seguim encarregant-nos d’iniciatives que ja es feien, com el concert de Fogueres que organitza Escola Valenciana i que ha portat al nostre poble a artistes com Tres Fan Ball o Pep Gimeno Botifarra.

En aquest curt temps amb Esquerra Unida encarregant-se de Política Lingüística hem engegat unes sessions de conversa de diversos nivells i en horari tant matinal com a vespertí. També hem organitzat unes classes de nivell inicial per a persones que arriben a Sant Joan des de territoris on no es parla el valencià. Per a traure avant aquestes iniciatives comptem amb l’ajuda immensa de voluntaris que comparteixen el seu temps, la seua il·lusió i la seua saviesa.

El pressupost és molt limitat, per açò hem hagut de pausar algunes idees com l’edició d’un disc-lliure amb cançons tradicionals o la col·locació d’il·lustracions amb llegendes en valencià per diferents punts de Sant Joan. No obstant açò, Clara Rodríguez ha coordinat un treball de gestió molt important per a multiplicar el pressupost que l’Ajuntament destina al foment del valencià: ha recopilat totes i cadascuna de les polítiques que cada regidoria desenvolupa en aquest sentit aglutinant-les en un document conjunt. D’aquesta forma, la subvenció que Sant Joan rep de la Generalitat ha sigut molt major que mai abans.

Política Lingüística

Para Esquerra Unida es fundamental que se respeten los derechos lingüísticos de todas las personas, también de las que tienen el valenciano como lengua materna. Una lengua que goza del estatus de oficialidad en el País Valenciano exactamente al mismo nivel que el castellano, y sin embargo no disfruta de la misma presencia en muchos ámbitos sociales. Es por ello que la administración pública debe protegerla, defenderla y apoyarla, porque la lengua configura el pensamiento, la forma que tenemos como sociedad de entender nuestro entorno, y no podemos perder la riqueza que nos aporta la concepción del mundo de los valencianoparlantes.

Porque en EUPV respetamos los derechos lingüísticos de todas las personas, la concejala Clara Rodríguez emplea con normalidad el valenciano y el castellano en sus intervenciones públicas y en las sesiones plenarias. Como edil de Cultura, Clara Rodríguez ha procurado que el valenciano no falta ningún mes en la programación municipal. Por su parte el concejal Juan Ramón Martín, que es de Extremadura, se ha preocupado en los años que lleva viviendo en Sant Joan de aprender valenciano para entender perfectamente lo que lee o escucha, aunque de momento no se anima a hablar.

Más formación, más conversación y más subvención

Hace algo más de un año y medio Clara Rodríguez se puso al frente de la concejalía de Política Lingüística. Esta área tampoco dispone de personal técnico, así que de nuevo hemos tenido que redoblar esfuerzos y encargarnos de tareas administrativas y de gestión, demostrando una vez más la gran capacidad de gobierno y trabajo de Esquerra Unida.

En este tiempo hemos organizado más cursos de los niveles que dependen de Política Lingüística, C1 y C2, que son los más demandados. La concejalía sigue llevando a cabo iniciativas que ya se hacían, como el concierto de Hogueras que organiza Escola Valenciana y que ha traído a nuestro pueblo a artistas como Tres Fan Ball o Pep Gimeno Botifarra.

En este corto tiempo con Esquerra Unida encargándose de Política Lingüística hemos puesto en marcha unas sesiones de conversación de varios niveles y en horario tanto matinal como vespertino. También hemos organizado unas clases de nivel inicial para personas que llegan a Sant Joan desde territorios donde no se habla el valenciano. Para sacar adelante estas iniciativas contamos con la ayuda inmensa de voluntarios que comparten su tiempo, su ilusión y su sabiduría.

El presupuesto es muy limitado, por eso hemos tenido que pausar algunas ideas como la edición de un disco-libro con canciones tradicionales o la colocación de ilustraciones con leyendas en valenciano por distintos puntos de Sant Joan. No obstante, Clara Rodríguez ha coordinado un trabajo de gestión muy importante para multiplicar el presupuesto que el Ayuntamiento destina a fomentar valenciano: ha recopilado todas y cada una de las políticas que cada concejalía desarrolla en este sentido aglutinándolas en un documento conjunto. De esta forma, la subvención que Sant Joan recibe de la Generalitat ha sido mucho mayor que nunca antes.